Tag

kitap

Browsing

Smith -Mill- Marx sürecinde somutlaşan ekonomi politik bilimi, iktisadi olguyu tanımlayıp çözümlemeyi amaçlamıştı. Görüntünün arkasındaki özü aramak amacı belli alanlardaki bilgi kümeleşmelerini “özgün” bir yöntemle genel bir teori içeriğine yerleştirme çabasını da birlikte getirmişti.

İktisadi Düşünce Girişimi’nin “İktisatta Bir Hayalet: Karl Marx” isimli ortak çalışması İletişim Yayınlarından çıktı. Metin Sarfati’nin “Üniversal Enternasyonel Sarmalında Marx ve Yahudi Sorunu” adlı başlıkla makalesinin de bulunduğu kolektif eserde, Alp Yücel Kaya, Hüseyin Özel, Ragıp Ege, Serhat Koloğlugil, Altuğ Yalçıntaş, Sevinç Orhan, Ozan İşler, Metin Arslan, Kaan Öğüt kitaba katkıda bulunan iktisatçılar arasında yer alıyor.