Genişletilmiş 2. Baskı

Metin SARFATİ’nin Şalom gazetesinde yer alan makalelerinden oluşan Yahudi İnsandan İnsan Yahudiye adlı eseri genişletilmiş 2. baskısı ile tekrar okuyucuyla buluştu.

Türkiye’nin en önemli Yahudi entelektüellerinden biri olarak kabul edilen ve kısa süre önce kaybettiğimiz Metin SARFATİ tarafından yazılan eserde,  sahip olduğumuz kimliklerin insanlığın ortak kültürel mirası olduğunu kabul edip sahiplenmenin yanında, salt kimlikler üzerinden inşa edilmiş bugünün toplumunun duvarlarını yıkıp, evrenselin izleri sürülmeye çalışılıyor.

İnsanı ve bu topraklarda yaşayan entelektüeli tarif etmek için yola çıkan kitap, “Yahudi insan” ile “insan Yahudi” arasındaki tarihsel gerilimin nedenleri üzerine sosyolojik ve felsefi bir sorgulama yapıyor. Bütün bu sorgulamanın beraberinde Spinoza ile simgeleşen özgürlük teması ise kitabın temel meselesi haline geliyor.

Yazarın kaybından kısa süre önce kaleme aldığı, bireyin ve toplumun psikolojisinin incelediği, ikinci baskıya eklenen “Misafir Olmak” bölümünde ise, üzerinde yaşadığımız topraklarda Yahudi kimliğine sahip olmanın yaşattığı ebedi misafirlik konumu ile, var olmanın temel erdemi olarak görülen özgürlük sorununa dair bütünlüklü bir yaklaşım sunuluyor.

2. Baskının Önsözünden

Hüseyin Özel

Metin Moşe Sarfati’nin magnum opus’u olan bu kitap, bütün insanlar için yazılmış, bu yüzden de herkesin okuması, üzerinde düşünmesi, dersler çıkarması gereken bir yapıt. Sarfati, iyi bir akademisyenden öte, iyi bir entelektüeldi; Yahudi bir entelektüel. Bir entelektüelin sahip olması gereken bütün özellikleri de taşıyordu: bağımsızlık arzusu, dışlanma tehdidine direnmek, insanları huzursuz etme pahasına onları sarsmak, kendilerine getirmek, bu yüzden de bedel ödemeye hazır olmak gibi… Ancak onun için entelektüel olma, yalnızca bilgiye yönelik bir merak sonucunda değil, hem kendi yaşamı hem de insan türü için bir tür “yaşam kılavuzu” arayışı anlamı da taşıyordu. Bu bakımdan onun için en önemli insani sorun, defalarca vurguladığı gibi, özgürlüğün elde edilmesi ve korunması sorunudur.

….

Kategori: Sosyoloji, Felsefe

Yayınevi: Efil /Ankara

Sayfa sayısı:  289

Kitabı satın almak için

Yorum Yazın