İktisat başta olmak üzere, sosyal bilim alanında önemli bir isim olan İşaya Üşür anısına hazırlanan, “Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları” adlı derleme eser okuyucuyla buluştu.  

Metin Sarfati “Spinoza, Zenginleşme ve Ekonomi Politiğin Keşfi” başlığını taşıyan çalışmasın da yer aldığı eserde, zenginleşmenin bilimi olarak Ekonomi Politiğin nasıl keşfedildiğini ele almıştır.  İnsan isteği, ihtirasları ve tutkularının zenginlik arayışına yönelmesini Spinozyen felsefe çerçevesinde tahlil etmiştir.

Yorum Yazın