Mülkiyeliler Birliği tarafından, Prof. Dr. İşaya Üşür anısına Politik İktisadın Bilgesi başlığını ile derlenen kitap yayımlandı. Ahmet Arif Eren ve Mesut Sert tarafından derlenen ve Metin Sarfati’nin de Kaderi; İnsanın Kaderi veya “Homojudaeus”tan “Homo Capitalius’a, Marx’tan Sombart’a Düşünce Tarihinden Kısa Notlar adlı makalesiyle katkı sağladığı eserde yer alan diğer önemli makaleler ise şöyle;

Ahmet Haşim Köse – İşaya Üşür’e: Beş Bin Yıllık Bir Hayat Sona Erer mi?

Dinç Alada – Pandemi, Belirsizlik ve İktisat:

Mustafa Kemal Doğru – Yapay Zekâ ve Yabancılaşma: Siyasal İktisat ve Teknoloji 

Ayşegül Kars Kaynar – Şiddet ve Hukuk Üzerine Bir Düşünme Pratiği

Eren Kırmızıaltın – Max Weber ve Rasyonalite

Koray R. Yılmaz – İşletme Tarihinin Eleştirel Ekonomi Politiği:

Ahmet Arif Eren – Antik-Köleci Üretim Tarzı Proto Kapitalist mi?

Derya Güler Aydın – La Manchalı Yaratıcı Asilzade Don Kişot’un Politik İktisadın İnsanı Üzerinden Düşündürdükleri

Çiğdem Boz – Ekonomi Politiğin İstanbul’daki Zarif Mezar Taşları: İktisat Fakültesi

İhsan Seddar Kaynar – Gaziantep ve Maraş Demiryolunun Yapım Sürecinde Askeri ve İktisadi Çıkarların Rolü (1943-1960)

Kerem Gökten – Yeliz Sarıöz Gökten – Yeni Çok Kutuplu Dünya, Çin’in Yükselişi ve ABD Hegemonyasının Çözülüşü

Mesut Sert – Osmanlı Değişiminin İçsel Dinamikleri

Kardelen Kaya – Altuğ Yalçıntaş -Yarım Kalan Bir Nehir Söyleşi: İşaya Üşür ile Türkiye’de Eleştirel Düşüncenin Kökeni Üzerine

Write A Comment