Arnold Toynbee şöyle diyor: “Uygarlıklar öldürülerek ölmezler, intihar ederler”.

Jared Diamond, insanı intihara eğilimli bir hayvan olarak nitelendiriyor. Diyor ki: “Uygarlık sürecinde insanlar tabiatı tahrip ettikçe, savaş birlikleri kurdukça kendi yok olma süreçlerini hızlandırmışlardır”. İnsanın bütün hayvanlar içinde katliama en yatkın olduğunu anlatıyor Jared Diamond tezinde.

Şiddet her an yanı başımızda ama büyük olanı henüz kapımızda, bekliyor. 

Wall Street, finansın krallığı, iklim değişikliğini görmezden geliyor ama fırtına tek bir günde ona kapılarını kapattırmış durumda. 

Bugün artık dünden farklı; kıyametin olabileceği açıkça biliyoruz!

Olabilecekler, olabilecek duruma gelmeden, bildiklerimiz anlamsız kalmadan, tarihsel zaman içinde artık düşünmeye başlamak gerekmiyor mu? 

Write A Comment