Tag

şiddet

Browsing

Bu dizide, bir gazete köşesinin elverdiği ölçüde, değişik zaman dilimlerinde değişik limanlara uğradık. Yahudiliğin, fırtınalı denizlerdeki inanılmaz yolculuğunda, kutsalın insanla buluşmasını izledik.

Toz, dumandan etrafın görülmediği bir ortamda fillere, zebralara, timsahlara, dair söylenebilecek olanlar kuşkusuz ilginç gelmeyecektir kimseye. Her türden fanatizmin ve köktenciliğin de körüklediği şiddetin doruğunda “yok etmenin”, kimi…

Şiddetin sarhoşluğu her tarafı kaplamış durumda. Özellikle içinde yaşanılan coğrafyada kana doyulmuyor. Anatole France Fransız Devriminin terör uygulamalarını ve dehşetini Tanrılar Susamışlardı isimli yapıtında ustalıkla dile getirecektir. Bu…