Virilio’ya göre, savaş ve hız aynı şeydir ve “hız şiddetin şiddetidir”.

İktisadın egemenliğindeki dünyanın tanrısı, etkinlik!

Etkinlik, rekabetin varlığı ile ancak yaşam bulur.

Etkinlik, bugünün uygarlığının temel değeridir.

Etkinlik kısaca, zaman kazanmayı öngörür. 

Bugünün insanının, dinsel perspektif içinde kalsa bile, temel amacı zaman kazanmak.

Zaman, artık göksel olanın egemenliğinden alınmış, “insan olanın” eline verilmiştir böylece.

Zaman kazanmak, en azından zamanla koşut bir hızı gerektirir.

Hız bugünün insanına, göksel olanla boy ölçüşebileceği güveni dahi sağladı.

CERN* deneyimi gururunu okşamadı mı insanın ve rasyosuna güvenini arttırmadı mı ?

Zaman kazanılacaktır ve böylece daha çok zamana sahip olunacaktır.

Daha çok zamana sahip olan, ölümden kaçacaktır.

Gökselin gücüne aday olan insan, ölümü dahi öteleyebilecektir bundan böyle.

Etkin olanın ve zamana sahip olanın yani tanrının  sırrı ele geçirilmiş midir böylece ?

 Hız, borsanın erdemidir.

Borsa, bugünün dünyasıdır.

Finans içinden doğup geldiği iktisadı dönüştürmüştür.

Fakat temel paradoksun süregeldiğini görmezlikten gelmiştir; finans an ise iktisat zamandır.

Jeremy Rifkins diyor ki: “Finansın hıza, iktisadın ise zamana ihtiyacı vardır.” 

Bugünün uygarlığı borsanın uygarlığı ile özdeş değil midir bir anlamda?

 Hız ve  an temel referansları değil midir bugünün uygarlığının?

Düşünme ve “gerçek zaman” ise  anı dışlar.

Borsa düşünmeyi değil, an içinde eylemi gerektirir. 

Hız şiddettir! Hızsavaştır!

Virilio’ya göre, savaş ve hız aynı şeydir ve “hız şiddetin şiddetidir”.

Hız, zaman algılamasını bozmuştur insanın.

Hız reel ile sürreel arasındaki, gerçekle hayal arasındaki, somutluğu bozmuştur. 

İnsan rasyosu mağrurdur!

Onun ürünü olan iktisadın dünyasının temel değerleri etkinlik ve hızgöz kamaştırmaktadır.

Bu dünyanın insanı yalnızdır!

Kendi mağrurluğunun sarhoşluğunda yalnızdır.

Yalnızlığının korkusunu hızda unutmaya çalışmaktadır.

Ölümü, hız sayesinde zaman kazanarak erteleyebileceğini matematiksel olarak ispat etmemiş midir?

Uygarlık değerleri tepeden aşağıya verilmektedir.

Gelişmişlik sıralaması hıza göre yapılmaktadır.

Orta Doğu’da en hızlı olan, az hızlı olana aslında örnek olmaktadır.

Az hızlı olanın övünebileceği tek şey vardır, daha hızlı olanın hızına erişebilmek.

Biz hızlandıkça aslında ölüm hızlanmakta mıdır?

Kaçıldığı zannedilen ölüm, hızlanan füzenin hızından daha hızlı bizi, hazır beklemektedir.

Hız şiddettir ve şiddet savaştır!

İçinde yaşadığımız uygarlık hızın uygarlığıdır, şiddetin uygarlığıdır.

Bugünün yalnız insanının dünyası hızın ve şiddetin dünyasıdır.

* CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi anlamına gelen Fransızca Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire sözcüklerinin kısaltmasıdır. Bu kurum, İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır.

Write A Comment