Görünen & Görünmeyen (12): Prof. Dr. Sevinç Orhan ile yaşam fayda arayışına sığar mı?

Görünen & Görünmeyen’de Prof. Selma Sevinç ORHAN ile iktisadi temelde fayda arayışının anlamı ele alınıyor.

Fayda ölçülebilir mi ya da klasik ve neoklasik dönemin iktisadi dünyasında faydalı olan nasıl ölçülüyor?

Write A Comment