Görünen & Görünmeyen’de Metin Sarfati, gazeteci ve belgeselci Mesut Tufan’ı ağırladı.

Programda, üzerinde yaşadığımız bu toprakların tarihsel olarak sahip olduğu çok kültürlü ve bir arada yaşamın görüldüğü bir yer niteliğinden, tekil bir kültüre dönüşümü ve bunun da kültürel bir çölleşmeye neden olduğu günümüz gerçeği konuşuluyor.

Nedenlerin ve sonuçların irdelenmeye çalışıldığı programda, Anadolu ve Balkanların farklı ulusları barındıran imparatorluklar dünyası, tarihin ne olduğu, nasıl okunması gerektiği, tarihe bakışın teolojik yönünün ağırlığını ve daha birçok önemli başlık ele alınıyor.

Yorum Yazın