Özgürlük İllüzyonu serisinin bu ilk videosunda, modern zamanlarda yaşadığımız büyük özgürlük yanılsamasını, Spinoza’dan Marx’a, Huxley’den Orwell’e kadar birçok düşünürün ışığında ele almaya çalışılıyor.

Yorum Yazın