Uğurlar Olsun Sevgili Sarfati, Çok sevgili Metin Sarfati, Moşe Sarfati

“Merhaba Sevgili Hocam Çok Sevgili Hocam”,  böylesine bir hitabetle söze başlayan zarif insanın Sevgili Sarfati’nin çok sevgili Dostum Sarfati’ nin anısına…

Türkiye’de iktisat dünyası en coşkulu ve en sevilen simalarından Prof. Dr. Metin Sarfati’ yi ansızın kaybetmiş olmanın hüznünü yaşamaktadır.  Hocamızın ani ölümü, yakın çevresinde,  onun düşünsel yolculuğuna kısmen tanık olan dostları ve meslektaşlarında şaşkınlık, çaresizlik, tamamlanmamışlık hatta kızgınlık duygusuyla karşılanmıştır. Bu derin acının ardında dostum Sarfati’ nin daha fazla haz uğruna hızla tüketen ve hızla tükenen modern zamanların insanına dair duyduğu kaygı yatmaktadır. Modern zamanların sultanları psikoloji ve iktisadın onayından geçen tüm zamanlar ve mekanlarda  en doğruyu seçen, en yüksek tatmin içinde yol alan en hızlı bilişsel işlemci, modern zamanların yeni kutsalı güçlendirilmiş donanım düzeyinde kendi demir kafesini örmekten mutludur.

 Modern zamanların yeni kutsalı  “ben”, “iktisat ve psikoloji tarafından kutsanan sahiplenici bireyci insan ” farklı ve kendisine ait olmayanı, kutsanmış zenginlik ve refah ülküsüyle ötekileştirerek, ateş ve kanla özgürlük ve demokrasi uğruna sınırlarını çekerek, toplumsal hafızalardan silerek, yeni bir uygarlık inşa etme yarışındadır.  Dostum Sarfati’ nin gelecek ve zenginlik uğruna akılla bezenmiş etikten kopmuş yeni kutsalın hayal edebileceği geleceğe dair duyduğu derin kaygının nedeni, ötekileştirerek, yalnızlaştırarak, insan olmanın erdemlerini, insanlık gururunu yok eden, insan evladı tarafından talan edilen doğanın sessiz çığlıklarına kaygısızlığımızdır.   

Metin Sarfati zamansız yaşamların ve zamansız sonların insanıdır. Ezber bozan, kışkırtıcı söylemi, anlam dünyasının aykırı ve zenginliği, sözcüklerinde altını çizdiği giderek derin bir ıssızlığa ve yalnızlığa gömülen modern zamanların insanına dair duyduğu kaygı, zihinlemizde kalan kederli ve derin yalnızlık algısı yanılsamadır.  Bu ıssız, yalnız insan fotoğrafı insanlığımızın görüntüsüdür. Dostum Sarfati bir çocuk coşkusu ve heyecanıyla insan olmanın en saf hallerinde dost ve insan arama yolculuğuna devam etmiştir. Çok kültürlülüğün farklılığın çeşitliliğin örnekleriyle dolu oldukça geniş toplulukların geniş kesimlerin insanıdır. Ne yalnız ne de ıssızdır. Özgürlük kafesini yanılsamasını alaşağı etmiş, insanların zihinlerinde insana dair erdemlerin kapılarını aralamıştır.     

Dostum Sarfati’nin toplumlar, uygarlıklar ve tarihler üstü kimliği, farklılıkların tanınmasında gösterdiği hassasiyet, yaşadığımız coğrafyada kurulan özgürlük ve güç dengeleri içinde yer bulamayan entelektüelin ıssızlığı ve yalnızlığını temsil etmektedir. Toplumsal varlığını ötekileştirerek güçlendirirken, farklılıkları, bilinmeyeni ıssızlaştırmakta, yalnız ve öteki kodlarıyla sembolleştirmektedir.  Metin Sarfati oldukça farklı ve geniş kapsamlı entelektüel düzeyde okumalar yapmış ve yazmaktadır. Yaşadığı bu toplumun çok önemli bir parçası, düşünce insanlarının bir temsilidir. Metin Sarfati ancak, modern zamanların insanlığı kadar ıssız ve yalnızdır.  Kitlelerin insanıdır. Kültürlerarası kimliğiyle Yahudi ve Türk toplumunun özüdür.

İktisadi Düşünceler Gurubunun yıllık çalıştaylarına tüm dönemlerde katkı sağlayan dostum Metin Sarfati’yi uğurlamak, anmak biz dost ve meslektaşları için hayli dramatiktir. Onu dramatik kılan modern çağda Yahudi toplumunun dramatik tarihini, entelektüel ve evrensel kaygılarını yansıtmış olmasındır. Sevgili Moşe Sarfati, yaşadığı bu topraklarda Türkiye toplumunun entelektüel ve kültürel açmazlarını iktisat, felsefe ve edebiyattan yola çıkarak, ortaya koyma gayreti bu toprakların biz aydınlarına bıraktığı ciddi bir mirastır. Metin Sarfati olarak hayatımızın tarihimizin geleceğimizin bir parçasıdır.  

.

Görünen görünmeyen, söylenen söylenemeyen anlamlar kavramlar fikirler, bu gök kubbe altında insanlık tarihinde yerini bulacaktır. Yazılamayan kitaplar, eksik kalan sözcükler tarih sayfasında tamamlanacaktır. İnsanlık onuruna yaraşır bir entelektüel, bilim insanı aramızdan ayrılmış, huzur içinde yoluna devam etmektedir. 

Uğurlar olsun Dostum Sarfati, Metin Sarfati, Moşe Sarfati. Ellerimiz insanlığın sırtında eksik olmasın

Selma Sevinç Orhan

Write A Comment