Metin Sarfati’yi İktisatçılar Haftasında tanıdım. Hafta, The Marmara otelinde düzenleniyordu. Ortak arkadaşımız Osman Çetinkaya tanıştırmıştı bizi. Her ikisi de haftayı düzenleyen İFMC çalışıyordu. Cemiyette düzenli seminerler düzenlemek ve İktisat Dergisini etkin hale getirmek istiyorlardı. İsteklerinin daha gerçekçi olması, ayaklarının yere basmasını söylediğimi hatırlıyorum. Sanırım sözlerimden biraz alınmış ve belki kızgınlık duymuştular.

Sarfati, benim İktisatta Yöntem kitabımı ve özellikle İktisat Dergisinde yayımlanan makalelerimi okumuştu. Benim de İFMC’de aktif olmam için çaba gösterdi. İktisat Dergisi Yazı Kuruluna davet etti. İFMC’de çok çeşitli vesilelerle birlikte olduk; Konferans, söyleşi, panel, vb. Bunların çoğu İktisat Dergisinde ve cemiyetin çıkardığı kitaplarda yayımlandı.

İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojine ilgim malumdur. Bunun yanında özellikle Makro İktisat ve güncel iktisadi gelişmeleri de yakından takip ederim. İki ilgi alanı arasında dengeyi bulmamda, Metin’in önemli bir katkısı vardır.

İktisadi Düşünce Girişimi (İDG), arkadaşlığımızda önemli bir yere sahiptir. İstanbul dışındaki çalıştayların büyük kısmına birlikte gittik ve uzun sohbetler ettik. İDG, çalıştay kitaplarının çoğunda makalelerimiz yayımlandı. “İktisatta Yeni Yaklaşımlar” kitabını birlikte derledik.

Hem benim hem onun için zannediyorum Hacettepe ve Pamukkale Üniversiteleri önemli bir yer tutar. Her iki üniversitedeki ortak arkadaşlarımızın da etkisiyle, düzenlenen toplantılara genellikle aynı zamanlarda katıldık.

Sevgili Metin ile ortak bir buluşma noktamız da, Efil Yayınevi ve İktisat ve Toplum dergisidir. İkimiz de derginin en çok yazan yazarlar kulübü üyesiydik. Efil Yayınevi’nden onun ve benim kitaplarımız yayınlandı.  

Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlediğimiz birçok toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Aynı zamanda Doktora jürilerine katıldı. Bir dönem de, ders verdi.

Onun hem doçentlik hem profesörlük atama jürilerinde yer almak, benim için çok kıymetliydi, mutlu etmişti beni.

Bütün bunların yanında birçok ortak noktamız olmakla birlikte, birçok konuda anlaşmazlık içindeydik. Bunların başında iktisada bakış açımız gelir. Metin, politik iktisat dışındaki alanlara şüphe ile yaklaşırdı. Felsefe ve özellikle B. Spinoza özel ilgi alanı idi. İktisatta matematik kullanımına ve ekonometriye şiddetle karşı çıkardı. Aynı şekilde kompütasyonel yöntemlere karşı da şüpheci idi. Birçok toplantıda, bu konularda tatlı atışmalarımız olurdu.

2022 Temmuzunun ummadığımız çok erken bir zamanında seni uğurluyoruz. Işıklar içinde uyu dostum. Seni hep  özleyeceğim.

Ercan Eren

Write A Comment