Modern İnsan ve “Ötekiler”

Denizlerin ufkunu nihayet sonsuzluğa taşımaya soyunacaktır Kristof Kolomb. Modern zamanları açacaktır böylece. Bilmektedir ki bu yol, zenginleşmenin sonsuz ihtirasıyla birleşmektedir. Yolculuğa çıkmadan önce İspanya’dan Portekiz’e dolaştığı her yerde halka şöyle seslenecektir: “Gelin sevgili dostlarım, burada yoksulluk ve sefalet içinde yaşıyorsunuz. Orada refahı keşfedeceksiniz, zenginliği keşfedeceksiniz. Keşfedeceğimiz dünyada evlerin hepsinin damları altınla kaplıdır. Bu seyahatten döndüğünüzde zengin ve mutlu olacaksınız.”

Henüz iktisat bilimi ortalıkta yoktur ama öncü kavramları belirmeye başlamıştır bile. Modern zamanlar da henüz ete kemiğe bürünmemiştir ama belli ki gelecek yeni ufuklarda oluşacaktır. Gelecek, insan zekasının ürettiği teknoloji ile belirlenecektir ama önce zenginlik gereklidir. Önce birikim gereklidir. Kristof Kolomb zekâsı ile ve bilimiyle buna soyunmuştur.

Zenginlik bulunacak ve insanın çok iyi bildiği yöntemlerle başkalarının yaşamı pahasına gasp edilecektir. Gasp edilen, üzerinde henüz kurumamış kan lekesiyle eski kıtaya nakledilecektir.

* * *

Yeni kıtada oturanlar mutlaka insan değillerdir. Kutsalın da fermanıyla varlıklarına ve canlarına el konulabilecektir; “iyi”, ancak uygar olana aittir.

Halkın büyük desteği ile iş başına gelen Bolsonaro henüz seçim söyleminde vadedecektir. Uygar beyaz adamın elinden bugüne kadar tesadüfen kurtulanlar için şöyle diyecektir: “ormanlarda kendilerine özgü otantik bir yaşam sürdüren yerlilerin hepsi modern yaşama entegre edilecektir.”

Awa yerlilerinin nüfusu artık 10’larla sayılmaktadır fakat beyaz adamın tahammülü yoktur, onlar da zorla teknolojinin nimetlerine kavuşturulacaktır. Yoksa düşünülen asla onların yaşadığı ormanları da yok edip büyük şirketlerin kar ihtirasına ve insanın sonsuz arzusuna terk etmek olmayacaktır. 
Son kalan yerli, yok edilecektir. Soykırım, teknolojili ve bilimli beyaz insanın bilmediği bir şey değildir.

Awa halkından bir kişi yakalandığı kameraya çaresizlik içinde bakacaktır. Elinde yayı ve baltası vardır. Yakında onların da teknolojinin üstün silahlarıyla değiş tokuş edilmesi gerekecektir.

Neolitik çağın bu son mirasçıları, yok edilecekleri günü çaresiz beklemektedirler.

Yorum Yazın