Pandemi ile tüm dünyada baskın hale gelen siyasetin ve tıp dünyasının despotizmine dair gelişmelerden bahsedildiği bu videoda, gönüllü kölelik kavramı ele alınıyor.

Aynı zamanda, ihtiyaçların sadece bedensel düzeye indirgendiği Pandemi günlerinde, tüm değerlerin üzerinde yükselen iktisat biliminin yeri bir kez daha sorgulanıyor.

Write A Comment