Görünen & Görünmeyen Yavuz Adugit ile Günümüzde Camus

Görünen & Görünmeyenin bu haftaki bölümünde, varoluşçuluk akımının önemli temsilcisi Albert Camus’nün absürdizm ve irrasyonel olanı anlattığı eserleri üzerinden modern dünyayı anlatma çabasına değiniliyor.

Write A Comment