Bu videoda temel amacım, Spinoza’dan, Spinozyen bakış açısından sosyal bilimlere eğilmek, Spinoza’nın sosyal bilimleri nasıl algıladığını ,17. yydan başlayarak sosyal bilimlerin gelişimini rasyonalite ve özgürlük ışığında irdelemektir.

Yorum Yazın