Tag

özgürleşme

Browsing

Freud için insani varlık, özgürleşmenin, sonsuz gelişmenin, tükenmez zenginleşmenin ihtirasında uygarlıkla çatışmak zorunda kalacak ve onu bilerek veya bilmeyerek yok etmeye çalışacaktır. Çünkü insan Freudyen yaklaşımda “kendinin sahibi”…