Tag

kriz

Browsing

“Ahlaki duyguların teorisinde” bugün alabileceği zevki, zorlamasız ve dış baskısız yarına erteleyebilen insan davranışı övülür. Tersi davranış eleştirilir. Bugün, hemen, şimdi tatmin peşinde koşmak erdemli bir insan davranışı değildir.

Mümkün olmayan mümkün oluyordu. Reel ile hayalin karmaşasında, bugün, yarına ertelenebiliyordu. Daha doğrusu yarından alınan borç, bugünün risksizliğinin sınırsız olduğu düşüncesini perçinliyordu.