Tag

freud

Browsing

Freud için insani varlık, özgürleşmenin, sonsuz gelişmenin, tükenmez zenginleşmenin ihtirasında uygarlıkla çatışmak zorunda kalacak ve onu bilerek veya bilmeyerek yok etmeye çalışacaktır. Çünkü insan Freudyen yaklaşımda “kendinin sahibi”…

Freud’a göre Eros–Thanatos ikileminde sonsuz var olma ve kendini gerçekleştirme itkisi bireyi ölüme sürükleyecektir. Bu süreç ertelense bile ortadan kaldırılması ihtimali zor görünmektedir; insan çünkü Freudyen yaklaşımda “kendinin sahibi” değildir.

Freud’a göre Eros–Thanatos ikileminde sonsuz var olma ve kendini gerçekleştirme itkisi bireyi ölüme sürükleyecektir. İnsan çünkü Freudyen yaklaşımda “kendinin sahibi” değildir. Freud için insani varlık, kendi haz arayışının ihtirasında uygarlığı bilerek veya bilmeyerek yok etmeye çalışacaktır.