Bu videoda Spinoza’nın yaşam öyküsü üzerinden felsefesinin ipuçları yakalanmaya çalışılıyor.

Ayrıca, Spinoza’nın dinselden kopuşunun beraberinde gelen yaşadığı birçok önemli kırılma ile felsefeye ve özgürlüğe giden yolun açılması, günümüzde ise politik dengeyi hedefleyen dinin politika ile iç içe girmiş bir seyir izlemesi karşılaştırılmalı olarak ele alınıyor.

Write A Comment