Konuştuğumuz dil ve tanımlar Spinoza’nın Tanrı tanımını içselleştirmekte kolaylık mı yoksa zorluk mu sağlıyor?

Spinozyen sistemde asıl olan beden ve zihin bütünlüğüdür diyebilir miyiz?

Tüm bu sorulara ve daha fazlasına yanıt bulmaya çalıştığımız serimizin son videosu Öz ve Varlık V yayında.

Write A Comment