Birçok farklı düşünceyi içinde barındıran Spinozist düşünceye, Spinoza’nın yarattığı entelektüel bir organizasyon diyebilir miyiz?

Bu videoda, Spinozyen düşüncede önemli bir yeri olan sezgisellik, rasyonel düşünce ile birlikteliği ele alınıyor.

Write A Comment