Birçok farklı düşünceyi içinde barındıran Spinozist düşünceye, Spinoza’nın yarattığı entelektüel bir organizasyon diyebilir miyiz?

Bu videoda, Spinozyen düşüncede önemli bir yeri olan sezgisellik, rasyonel düşünce ile birlikteliği ele alınıyor.

Yorum Yazın