Öz ve Varlık adlı video serisinin üçüncüsünde öz ve varlık arasındaki ilişkiler ve teolojik düşüncedeki kutsalla, Spinozyen sistemdeki kutsal arasındaki fark ele alınıyor.

Spinoza felsefesinin Tasavvuf düşüncesi ile bir benzerlik var mı ya da Spinozyen sistemdeki Tanrı anlayışın ayırıcı noktaları neler? Peki varlığın bilgisin ulaşmak için Spinoza felsefesi nasıl bir yol öneriyor? 

Write A Comment