Bu videoda Spinozyen rasyonalitenin anlamını vererek, Spinoza felsefesinin temel kavramları üzerinden bugünü anlamaya çalışacağız. 

Yorum Yazın