Bu videoda Spinozyen rasyonalitenin anlamını vererek, Spinoza felsefesinin temel kavramları üzerinden bugünü anlamaya çalışacağız. 

Write A Comment