Öz ve Varlık video serisinin ilk videosunda, Spinoza terminolojisinde farklı bir yerde bulunan “duygulanımların entelektüelleşmesi” olarak tanımlanabilecek sezgi (intuition) kavramı ile yola çıkılıyor.

Ayrıca, Spinoza ile birlikte ebedi bir hayatı arayacağız. İnsan ebedi neşeye nasıl ulaşır ve Spinoza felsefesinde neşe ve haz arasında nasıl bir ayrım yapılmıştır. 

Write A Comment