21. yüzyılın ilk çeyreğine kadar ışık tutabilmiş Spinoza felsefesinin temelde neyi anlatmak istediği, neden Tanrı kavramı üzerinden yola çıktığı, nasıl bir çalışma planı oluşturduğunu kendi el yazmaları üzerinden anlamaya çalışacağız.

Videonun ikinci kısmında ise, Spinoza için kurtuluş (libération) kelimesinin neye karşılık geldiği irdeleniyor.

Tüm bunların sonunda ise ahlaki ve rasyonel bilginin yaşam sanatına nasıl adapte edildiğini görmeye çalışacağız.

Write A Comment