Görünen & Görünmeyen (18): Özgürlüğün anlamı – Metin Sarfati ve Prof. Dr. Hüseyin Özel ile söyleşi

Hüseyin Özel’in konuk olduğu bu programda, modern zamanlarda anlamı değişen özgürlük kavramı Schopenhauer’dan Marx’a, Spinoza’dan Hegel’e, felsefe tarihinin birçok önemli ismin perspektifinden tekrar ele alınıyor.

Write A Comment