“Modern Zamanlardan Bugüne Bakmak” isimli bir Felsefe Tartışmaları Dizisi başlattık.

Bu tartışma kaçınılmaz olarak ekonomi politiğin bir entelektüel tarihi de olacak.

Bugünün izlerini böylece salt bir arkeolojik sondajda aramayacağız. Bireyin ve toplumun yeni zamanlardaki büyük dönüşümünü , büyük serüvenini daha çok düşünsel bir çerçevede ele almaya almaya çalışacağız

Write A Comment