Misafir Olmak – I

Kutsal kitaba atfedecektir ama kuşkusuz ta içinde duyumsayacaktır Agnon; bir kez bulunmuş olduğun yere tekrar döneceksin.