“Değerlerin Değersizleşmesi ve Sonuçları” adlı makalemizle “Kapitalizmin Krizinden İktisadın Krizine” kitabından ulaşılabilir.

Makalede Walrasgil dönüşümle iktisadi değerin değişimi ve onun tüm bir anlamlar dünyası ve var oluş felsefesindeki iz düşümüne eşlik edilmeye çalışılacaktır. Not etmek gerekir ki, Condillac’ın dışında üç yazarın ama kimi zaman benzer yorumları hayret verici olacaktır. 

Yazının devamını kitapta bulabilirsiniz…

Kapitalizmin Krizinden İktisadın Krizine-Kurumsal ve Yöntemsel Bir İnceleme, 2018, Derleyen: Vedat Ulvi Aslan, Gülenay Baş Dinar, Siyasal Yayınevi, İstanbul.

Write A Comment