Sırrı Emrah Üçer, Özge Kama ve Seçkin Sunal tarafından derlenen, İktisat ve Siyaset / Sosyal Politika ve Özgürlükler Üzerine Perspektifler adlı çalışma okuyucuyla buluştu.

Alanında Uzman bilim insanları tarafından kaleme alınan 10 makalenin yer aldığı, Metin Sarfati’nin “Teolojik Tarihten Modern Zamanların Tarihine: İnsan Özgürlüğü ve Kurtuluşu” adlı makalesinin de bulunduğu çalışma, iktisadın dünyasına geniş bakış açıları kazandırmayı amaçlıyor.

Editörün Sunumu;

Bu ciltte yer alan yazılar iktisat bölümlerinde iktisat derslerine giren akademisyenler tarafından kaleme alındı. Ancak yazılarda iktisatçı formasyonuyla sosyal bilimlerin engin dünyası arasındaki diyalog ön plana çıkıyor. Gerçek dünyadaki iktisadi koşullarda salgının yarattığı daralma ve işsizlik dalgaları şiddetleniyor ve Ortodoks iktisadın iç tutarlılık duvarlarını zorluyor. İktisatçılar bu duvarların içindeki konfor alanlarını terk etmek zorunda kalıyor ve sosyal bilimler dünyasında keşfe çıkıyor. İstihdam, yoksulluk, toplumsal cinsiyet gibi başlıklar hem siyasi açıdan daha yakıcı hale geliyor hem akademik merakımızı daha çok cezbediyor.

Dayanışma, refah, sosyal politika kavramları cilt boyunca sık sık karşınıza çıkacak. Salgın kapitalizmin yarattığı toplumsal riskleri iyice tırmandırdı. Piyasanın tek başına insan geçimini sağlayabilecek bir mekanizma olduğuna dönük şüpheleri 1914‐1930 dönümünü andırır bir biçimde kızıştırdı. Devletin yurttaşlarıyla kurduğu haklar ve yükümlülükler ilişkileri üzerine daha derin düşünerek piyasaların bu açığının nasıl kapatılacağına kafa yormak iktisatçılar için önemli bir görev haline geliyor. Bir yandan 20. yüzyılda doruk dönemini yaşadıktan sonra geri çekilen büyük sosyal politika geleneği yeniden hatırlanıyor. Bir yandan devletlerin yeniden sosyal politikaları zenginleştirmesinin yaratacağı kaynak sorunu üzerine kafa yormak daha önemli hale geliyor. Bu yüzden iktisatçıların toplumsal refah ve sosyal politika üzerinde daha çok durması doğal bir bilimsel yönelim haline geliyor. Her ne kadar bu cildin yazarlarına böylesi bir ortak tema dayatması yapılmamış olsa da bu başlıkların çeşitli formlarda yazılar boyunca bir süreklilik oluşturması bu doğal eğilimin bir ürünü.

Kitapta yer alan makaleler ve yazarları;

J. A. Schumpeter ve J. S. Mill: Kapitalizm, Demokrasi ve Elitler – Çınla Akdere ve Güler Baş Dinar

Jean de Sismondi: İktisadın Araç Konumundan Saptırılmasını Dileyen Bir İktisatçı – Ragıp Ege

Dayanışma Ekonomileri Asil ama Marjinal Pratikler mi? – Polanyi ve Karatani’den Türetilmiş Yanıtlar – Çiğdem Boz

Bir İktidar Aracı Olarak Para: Kavramsal Çözümlemeden Çıkarılabilecek Siyasi Sonuçlar – Vedat Ulvi Aslan

Refah Devletini Yeniden Değerlendirmek – Özge Kama

IS-LM Modeli, İktisat Politikası, Karmaşıklık ve Açık Sistemler  – Hüseyin Özel

Piyasa Toplumunda Kadınların ‘Yoksun’luğunun Araştırılması – Derya Güler Aydın  ve Bahar Araz

Teolojik Tarihten Modern Zamanların Tarihine: İnsan Özgürlüğü ve Kurtuluşu – Metin Sarfati

Evrimci Etik ve Biyoiktisat: Ahlâk Normları ve Değer Sistemleri Kendiliğinden Nasıl Tezahür Eder? – Altuğ Yalçıntaş

Otomasyon, Robotlaşma ve Eksik Talep Sarmalında Devletin Rolü: Vatandaşlık Gelirinin Güncelliği Üzerine Bir Tartışma  – Kaan İrfan Öğüt ve Sırrı Emrah Üçer

Write A Comment