“Görünmez Adam Smith”

N. Emrah Aydınonat ve Mine Kara tarafından derlenen “Görünmez Adam Smith” kitabı İletişim Yayınevinden çıktı. Kolektif bir çalışmanın ürünü olan bu kitapta, “Görünmez El” başlığı ile Metin Sarfati’nin makalesine erişebilirsiniz.

Katkıda bulunan iktisatçılardan, Eyüp Özveren, A. Dinç Alada, Feridun Yılmaz, Ragıp Ege, Mine Kara, N. Emrah Aydınonat, Hüseyin Özel’in de makalelerine erişebilirsiniz.

Editörün sunumu; 

Adam Smith, sadece iktisat değil bütün sosyal bilimlerin halen tartıştığı, fikirlerine başvurduğu veya cevap yetiştirdiği, zihin açıcı düşünürlerden biri. Öte yandan oldukça basmakalıp yargılarla ve kendi çalışmalarıyla değil o çalışmaları yorumlayan isimler üzerinden hatırlanıyor. Bu eksikliği gidermeye çalışan, Smith’i Aydınlanma bağlamında ele alan, çağını aşan görüşleri ve ünlü görünmez el kavramı çerçevesinde irdeleyen makalelerden oluşan bir kitap elinizdeki. Bir başka özelliği daha var ki memleket sathında az bulunur türden bir kolektif çalışmaya dayanıyor. İktisadi Düşünce Girişimi, Smith’i çeşitli yönleriyle ele alan bir çalıştay düzenledi. Görünmez Adam Smith kitabı, bu çalıştayda sunulan bildirilerden oluştuğu gibi, girişimin iktisatla ilgili benzer nitelikte çalışmalarının da ilkini oluşturuyor.

Write A Comment