Bilme, öncelikle bir tutkudur. Hakikate ulaşma, asıl olanı keşfetme ihtirasıdır. Hemen ardından özgürleştiricidir bilme.

Write A Comment