Kategori: Tüm Yazılar

Tarihsel bir eksikliğin bunalımı -2

“Zenginliğe sürekli zenginlik katandan uzak durun.” İşaya Kristof Kolomb: Bilinmeyenin yolunda Çok eskilerden kalan Yahudi tınıları ile beslenen ruhu belki de gizem dolu bir yeniye çağıracaktır durmaksızın Kolomb’u. Kendisinden yardım istediği Portekiz kralı ona “yeni olan hiçbir şey iyi olamaz,

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

“POST MODERN” ZAMANLARA CONDİLLAC’TAN BAKMAK (I)

                      İnsanın karnını doyurmaya yeten,                    zevkinin tatmininde yetersiz kalacaktır.                                                                                                              Condillac “Gerekli olmayan ihtiyaçlar doğal halden uzaklaşıldıkça, doğal hali değiştirirler ve onu yanıltırlar… Bir zaman sonra bu ihtiyaçlar da doğal olarak isimlendirileceklerdir. Toplum halindeki insan bu ihtiyaçların da

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

TARİHSEL BİR EKSİKLİĞİN BUNALIMI I

Bir Düş                                                                              

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Yahudi-İnsandan, İnsan-Yahudi’ye

 Asimilasyonların arasında ulusal olanı, en sinsi ve en tehlikelisidir. Martin Buber Bilgeliğin yollarını döşemek İnsan olanı sonsuzluğun içinde, kozmosun derinliklerinde kavrama çabasına dönük değil midir bir anlamda, Hezekiel’in büyük sorgulaması?  Bilge, evrenin sonsuzluğunda kavramaya çalışacaktır Yahudi’nin ve temelde insan ruhunun

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Bir Kentin ve Bilgesinin Bugüne Dersleri ve Soruları III

Giriş İki sayıdır sürdürülen ve şimdi(lik) sonlandırılacak olan bu çalışma bilimsel bir tez   olmaktan çok kutsal – özgürlük – para – zenginlik – tolerans gibi genel olarak modern zamanlara ait kavramların serüvenini, aralarındaki ilişkiyi, belli bir kentin (Amsterdam’ın) özelinde sorgulamayı

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Bir Kentin ve Bilgesinin Bugüne Dersleri (II)*

“Zenginlik üzerine zenginlik katana lanet olsun.” İşaya I-Yalnız Mercure2, lanetli Mercure’dür Yalnız kalmayacaktı Mercure, Amsterdam’ın puslu ve bir o kadar da büyülü ufkunda belirdiğinde; yalnızlığın kendisini hangi girdaplara sürükleyeceğini bilmiş olmalıydı. O, labirentlerin içinde, tutkularının tutsaklığında, kaybolmak istemeyecekti. Freud’a da

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Hayvanların Uygarlaştırılmasından Uygarlığın Hayvansızlaştırılmasına II

Nick Brandt, Wasteland With Lion, 2015 Hep aynı doğa, hep aynı tabiattır, kendi gidişatı içinde devam eden… Montaigne I- Trump Hayvanlardan ne ister? Baba ve oğul Bush’u takip edecektir Trump’ta; onun için de şeytanla iş birliği yapmış toplumlar vardır. Bunlar

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Hayvanların uygarlaştırılmasından uygarlığın hayvansızlaştırılmasına I*

 “Bugünün Dünyası” “Nereye gittiğini bilmeyen gemici için uygun rüzgâr yoktur.” Seneca Bugünün dünyasının en güçlü kişisinin yaptığı açıklamaların, yürürlüğe koyduğu veya koymayı planladığı politikaların, tüm insan toplumlarının ötesinde diğer canlı türlerini de derinden etkileyeceğine kuşku yok. Sezar’dan İskender’e tarihin en

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Bir “Kentin ve Bilgesinin” bugüne dersleri – (I)*

I- Modern zamanları “Mercure” açıyor “Bilim ve sanatlar özgürlüğün olduğu yerde gelişir.”                                                                   Spinoza Adına Roma’da kutlamalar düzenlenen, ticaretin ve adası Girit’in tanrısı Mercure’e nerede ise 2000 yıl sonra tekrar görev düşecektir. Modern zamanların kapılarının açılmasına yardımcı olacaktır bu kez.

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

An Ebedileşirken Sanallaşan Gerçeklik veya Trump’ın Tweetleri

I- “Dünün Dünyası”ndan Muhteşem yapıtı “Dünün Dünyası”nın ilk sahifelerinde Zweig ilk gençliğinin 20. yüzyılını anlatacaktır. Daha doğrusu 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyıla doğru giden bir zaman diliminin hikayesini yazacaktır büyük bir ustalıkla. Bugünün okuyucusu, kuşkusuz hayret ve şaşkınlıkla karşılayacaktır bu

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi