Kategori: Tüm Yazılar

Kutsal yeri ve göğü kapsadığında – V

Musa yolunu İbrahim’den ayırdığında…   Yola İbrahim’le koyulurken… Tekrar ve kısaca hatırlatmakta yarar var; Bu yazı dizisinde, kutsalın şiddetle ilişkisi tahlil edilmeye çalışılmaktadır. Bu kaçınılmaz olarak tarihsel ve düşünsel düzeyde bir iz sürmeyi gerektirmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki yapılan sorgulamada

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Kutsal yeri ve göğü kapsadığında IV

Helenistik Yahudilik Ariste nin mektubu Geçen yazıda kalınan yerden devam ediyoruz. Büyük Helen kültürü ile karşılaşma Yahudilikte aslında İbrahim’den beri var olan temel bir çatlamayı tekrar gündeme getirecektir. Reformcularla, köktenciler (fondamantalistler) tekrar karşı karşıya geleceklerdir. Ariste mektubu ile Yahudiliğin dinindeki

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Balık Yemek İyidir

Tarihte hayvanlardan gerçekten yeteri kadar bahsedilmemektedir. Elias Canetti       Hazzın tutsaklığında André Gide “Yeryüzü Nimetleri”nde “masanın üzeri yiyeceklerle donanmış bizim acıkmamızı bekliyorlar “der.  Çarpıcı bir cümledir bu. Tıka basa doymuş insanı tekrar, tekrar iştahlandırmak için gösterilen (aslında hazin)

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Kutsal yeri ve göğü kapsarsa -3

En tehlikeli savaş aynı evin içindeki savaştır. Zeus Hypsistos                              Tek tanrılı din ve şiddet Bu yazı dizisinin ilk bölümlerini okumayanlar için kısa bir hatırlatma yapmak gerekecek.

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Kutsal, yeri ve göğü kapsarsa -2

Din – şiddet ilişkisine dair Bugün ağırlaşan gökyüzünün renklerini geçen ay ki yazıda 1920’li, 30’lu yılların kurşuni çizgilerine benzetmiş ve bunların neye gebe olduğu hakkında fikir yürütmeye çalışmıştık. Jankélévitch’in bir cümlesini kullanıp haddimiz olmadan uyarmıştık: “Olabilecekler olmadan, olabilecekleri öncelemeyi” gündeme

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Kutsal, yeri ve göğü kapsarsa -1

Büyük trajedi sahneye konarken… Zweig ‘Dünün Dünyasında’ 20. yüzyılın ufukta görünmesini anlatırken annesini babasını şuna benzer sözlerle eleştirecektir: “Viyana’nın lüks salonlarında vals yapıp neşe içinde kahkaha atarken, yaklaşan kara bulutların nasıl olur da hiç farkına varmamıştınız?” Gerçekten de 20. yüzyılın

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Macron – Versus- Trump

İyi polis, kötü polis hikayesini herkes bilir. New York’ta ki BM genel kurulunda Macron, bugün Trump’a karşı yer kürenin şampiyonu seçilince… İklim sorunlarını dile getirip geleceğin savunuculuğu ona düşünce… Akla, buranın politikacılarının üç tane ağaç dikildiğinde çevre savunucuları olmaları geliyor.

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Devlerin Sonuncusunu Kaybettik

İsrail’i İsrail yapan büyük barış insanı Uri Avnery’yi geçtiğimiz günlerde kaybettik. Artık Kreisky’lerin Palme’lerin, Rabin’lerin aydınlık dünyasına veda ediyoruz. Netanyahu’ların, Putin’lerin, Orban’ların karanlık dünyası bizi bekliyor. Bizlere öğrettiklerin için sana teşekkür etmek istiyoruz.   20 Eylül 2018’de Şalom gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Bir Eksikliğin Bunalımı – 4

“Eskiler nasıl yaşarlardı” Çekirgeler, doymak için her şeyi yuttuk ve herşeyi yok ettik André Gide Bir entelektüelin portresi Kendini bir “huzursuzluk kaynağı” olarak tanıtacaktır 20. Yüzyılın dev yazarı André Gide. ”Ortalığa endişe salmak benim işimdir” diyecektir kendisi için. Aslında kendi

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Tarihsel bir eksikliğin bunalımı – 3

Zenginleşme isteği üzerine … Yeni zamanların en ayırt edici özelliklerinden biri olacaktır ‘sonsuz zenginleşme isteği’; yeri göğü kapsayacaktır özellikle yakın dönemlerde. Postmodern zamanlar diye de isimlendirilecektir bu zamanlar. Aristo’dan İşaya’ya, oradan İsa’ya “ölçülü” olmaya davet çoktan unutulacaktır bu dönemde. Tutsaklık

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi