Kategori: Tüm Yazılar

Kutsal, yeri ve göğü kapsarsa -2

Din – şiddet ilişkisine dair Bugün ağırlaşan gökyüzünün renklerini geçen ay ki yazıda 1920’li, 30’lu yılların kurşuni çizgilerine benzetmiş ve bunların neye gebe olduğu hakkında fikir yürütmeye çalışmıştık. Jankélévitch’in bir cümlesini kullanıp haddimiz olmadan uyarmıştık: “Olabilecekler olmadan, olabilecekleri öncelemeyi” gündeme

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Kutsal, yeri ve göğü kapsarsa -1

Büyük trajedi sahneye konarken… Zweig ‘Dünün Dünyasında’ 20. yüzyılın ufukta görünmesini anlatırken annesini babasını şuna benzer sözlerle eleştirecektir: “Viyana’nın lüks salonlarında vals yapıp neşe içinde kahkaha atarken, yaklaşan kara bulutların nasıl olur da hiç farkına varmamıştınız?” Gerçekten de 20. yüzyılın

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Macron – Versus- Trump

İyi polis, kötü polis hikayesini herkes bilir. New York’ta ki BM genel kurulunda Macron, bugün Trump’a karşı yer kürenin şampiyonu seçilince… İklim sorunlarını dile getirip geleceğin savunuculuğu ona düşünce… Akla, buranın politikacılarının üç tane ağaç dikildiğinde çevre savunucuları olmaları geliyor.

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Devlerin Sonuncusunu Kaybettik

İsrail’i İsrail yapan büyük barış insanı Uri Avnery’yi geçtiğimiz günlerde kaybettik. Artık Kreisky’lerin Palme’lerin, Rabin’lerin aydınlık dünyasına veda ediyoruz. Netanyahu’ların, Putin’lerin, Orban’ların karanlık dünyası bizi bekliyor. Bizlere öğrettiklerin için sana teşekkür etmek istiyoruz.   20 Eylül 2018’de Şalom gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Bir Eksikliğin Bunalımı – 4

“Eskiler nasıl yaşarlardı” Çekirgeler, doymak için her şeyi yuttuk ve herşeyi yok ettik André Gide Bir entelektüelin portresi Kendini bir “huzursuzluk kaynağı” olarak tanıtacaktır 20. Yüzyılın dev yazarı André Gide. ”Ortalığa endişe salmak benim işimdir” diyecektir kendisi için. Aslında kendi

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Tarihsel bir eksikliğin bunalımı – 3

Zenginleşme isteği üzerine … Yeni zamanların en ayırt edici özelliklerinden biri olacaktır ‘sonsuz zenginleşme isteği’; yeri göğü kapsayacaktır özellikle yakın dönemlerde. Postmodern zamanlar diye de isimlendirilecektir bu zamanlar. Aristo’dan İşaya’ya, oradan İsa’ya “ölçülü” olmaya davet çoktan unutulacaktır bu dönemde. Tutsaklık

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Tarihsel bir eksikliğin bunalımı -2

“Zenginliğe sürekli zenginlik katandan uzak durun.” İşaya Kristof Kolomb: Bilinmeyenin yolunda Çok eskilerden kalan Yahudi tınıları ile beslenen ruhu belki de gizem dolu bir yeniye çağıracaktır durmaksızın Kolomb’u. Kendisinden yardım istediği Portekiz kralı ona “yeni olan hiçbir şey iyi olamaz,

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

“POST MODERN” ZAMANLARA CONDİLLAC’TAN BAKMAK (I)

                      İnsanın karnını doyurmaya yeten,                    zevkinin tatmininde yetersiz kalacaktır.                                                                                                              Condillac “Gerekli olmayan ihtiyaçlar doğal halden uzaklaşıldıkça, doğal hali değiştirirler ve onu yanıltırlar… Bir zaman sonra bu ihtiyaçlar da doğal olarak isimlendirileceklerdir. Toplum halindeki insan bu ihtiyaçların da

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

TARİHSEL BİR EKSİKLİĞİN BUNALIMI I

Bir Düş                                                                              

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Yahudi-İnsandan, İnsan-Yahudi’ye

 Asimilasyonların arasında ulusal olanı, en sinsi ve en tehlikelisidir. Martin Buber Bilgeliğin yollarını döşemek İnsan olanı sonsuzluğun içinde, kozmosun derinliklerinde kavrama çabasına dönük değil midir bir anlamda, Hezekiel’in büyük sorgulaması?  Bilge, evrenin sonsuzluğunda kavramaya çalışacaktır Yahudi’nin ve temelde insan ruhunun

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi