Yazar: admin

Tarihsel bir eksikliğin bunalımı – 3

Zenginleşme isteği üzerine … Yeni zamanların en ayırt edici özelliklerinden biri olacaktır ‘sonsuz zenginleşme isteği’; yeri göğü kapsayacaktır özellikle yakın dönemlerde. Postmodern zamanlar diye de isimlendirilecektir bu zamanlar. Aristo’dan İşaya’ya, oradan İsa’ya “ölçülü” olmaya davet çoktan unutulacaktır bu dönemde. Tutsaklık

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Tarihsel bir eksikliğin bunalımı -2

“Zenginliğe sürekli zenginlik katandan uzak durun.” İşaya Kristof Kolomb: Bilinmeyenin yolunda Çok eskilerden kalan Yahudi tınıları ile beslenen ruhu belki de gizem dolu bir yeniye çağıracaktır durmaksızın Kolomb’u. Kendisinden yardım istediği Portekiz kralı ona “yeni olan hiçbir şey iyi olamaz,

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

“POST MODERN” ZAMANLARA CONDİLLAC’TAN BAKMAK (I)

                      İnsanın karnını doyurmaya yeten,                    zevkinin tatmininde yetersiz kalacaktır.                                                                                                              Condillac “Gerekli olmayan ihtiyaçlar doğal halden uzaklaşıldıkça, doğal hali değiştirirler ve onu yanıltırlar… Bir zaman sonra bu ihtiyaçlar da doğal olarak isimlendirileceklerdir. Toplum halindeki insan bu ihtiyaçların da

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

TARİHSEL BİR EKSİKLİĞİN BUNALIMI I

Bir Düş                                                                              

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

EKONOMİ POLİTİK: ZARİF MEZAR TAŞLARI

Adsız

“Spinoza, Zenginleşme ve Ekonomi Politiğin Keşfi”   Birbirlerinin içinde büyüyecek üç temel olgu modern zamanları ve kaçınılmaz olarak bugünü belirleyecektir. Bunlar yeni zamanların temel dinamiklerinin en güçlülerinden kimilerini oluşturacaklardır. Öncelikle, tanrının göğe çekilmesiyle, yer üzerindeki dinsel varoluş biçimi sona erecektir

Kitaplar kategorisine gönderildi

Yahudi-İnsandan, İnsan-Yahudi’ye

 Asimilasyonların arasında ulusal olanı, en sinsi ve en tehlikelisidir. Martin Buber Bilgeliğin yollarını döşemek İnsan olanı sonsuzluğun içinde, kozmosun derinliklerinde kavrama çabasına dönük değil midir bir anlamda, Hezekiel’in büyük sorgulaması?  Bilge, evrenin sonsuzluğunda kavramaya çalışacaktır Yahudi’nin ve temelde insan ruhunun

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Sanatçı, filozof, özgürleşme ve ötesi

Bir ülkede ezenlerin arasında olmaktansa ezilenlerin arasında kalmayı tercih ederim.   I- Dünyanın merkezinde karanlığı savunabilmek… Çöken sis nasıl da gizemli bir hale getiriyordu orta çağın sessizliğinde yükselen evleri. Hepsi birbirine yaslıydı sanki, birini çekseniz tümü devrilecek gibiydi. Her biri

anasayfa kategorisine gönderildi

Korkularımız ve aklımız üzerine

“İnsanın kendi duygulanışlarını yönetme ve azaltmadaki güçsüzlüğüne, kölelik diyorum.” Spinoza   Korkunun egemenliği üzerine Umut, sanılanın aksine korkunun bir diğer yüzüdür. Korkunun etkisindeki bir ruh hali, bundan çıkış yolunu bulamadığında geleceğe dönük bir hayal büyütecektir kendi derinliklerinde. Düş’ün akılla bir

anasayfa kategorisine gönderildi

Bir Kentin ve Bilgesinin Bugüne Dersleri ve Soruları III

Giriş İki sayıdır sürdürülen ve şimdi(lik) sonlandırılacak olan bu çalışma bilimsel bir tez   olmaktan çok kutsal – özgürlük – para – zenginlik – tolerans gibi genel olarak modern zamanlara ait kavramların serüvenini, aralarındaki ilişkiyi, belli bir kentin (Amsterdam’ın) özelinde sorgulamayı

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Türkiye de İktisadi Düşünce

Türkiye'de İktisadi Düşünce

LİST’İN İKTİSADİ DÜŞÜNCESİNİN ‘’TÜRKLEŞTİRME SÜRECİ ‘’ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI Giriş Alman romantizmiyle, aydınlanmanın “evrensel insan” projesi reddedilecektir. Daha çok Fransız kaynaklı olan ama Kantyen perspektifte de yaşam bulan bu ütopya 18. yüzyılın sonundan itibaren, özellikle 19. yüzyılda kökten bir eleştiriye tabii tutulacaktır.

Kitaplar kategorisine gönderildi