Aylar: Ocak 2019

Kutsal yeri ve göğü kapsadığında IV

Helenistik Yahudilik Ariste nin mektubu Geçen yazıda kalınan yerden devam ediyoruz. Büyük Helen kültürü ile karşılaşma Yahudilikte aslında İbrahim’den beri var olan temel bir çatlamayı tekrar gündeme getirecektir. Reformcularla, köktenciler (fondamantalistler) tekrar karşı karşıya geleceklerdir. Ariste mektubu ile Yahudiliğin dinindeki

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi