Aylar: Aralık 2017

Bir Kentin ve Bilgesinin Bugüne Dersleri ve Soruları III

Giriş İki sayıdır sürdürülen ve şimdi(lik) sonlandırılacak olan bu çalışma bilimsel bir tez   olmaktan çok kutsal – özgürlük – para – zenginlik – tolerans gibi genel olarak modern zamanlara ait kavramların serüvenini, aralarındaki ilişkiyi, belli bir kentin (Amsterdam’ın) özelinde sorgulamayı

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

Türkiye de İktisadi Düşünce

Türkiye'de İktisadi Düşünce

LİST’İN İKTİSADİ DÜŞÜNCESİNİN ‘’TÜRKLEŞTİRME SÜRECİ ‘’ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI Giriş Alman romantizmiyle, aydınlanmanın “evrensel insan” projesi reddedilecektir. Daha çok Fransız kaynaklı olan ama Kantyen perspektifte de yaşam bulan bu ütopya 18. yüzyılın sonundan itibaren, özellikle 19. yüzyılda kökten bir eleştiriye tabii tutulacaktır.

Kitaplar kategorisine gönderildi