Aylar: Temmuz 2014

ŞİDDET, ŞİDDET, ŞİDDET…

  Şiddetin sarhoşluğu her tarafı kaplamış durumda. Özellikle içinde yaşanılan coğrafyada kana doyulmuyor. Anatole France Fransız Devriminin terör uygulamalarını ve dehşetini “Tanrılar Susamışlardı” isimli yapıtında ustalıkla dile getirecektir.

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

HAZİRAN – TEMMUZ’UN ANIMSATTIKLARI VEYA ROMANTİZMİN HÜZNÜ

  I- Aydınlanmanın içinden filizlenen romantizm, onun temel değerlerini yadsıyacaktır, amansızca karşı duracaktır kimilerine hatta. Smithyen kozmopolitizmi ve “insan“ algısını eleştirecektir.

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi