Aylar: Mart 2014

İKTİSATÇILAR TARTIŞIYOR – “İKTİSAT VE MATEMATİK

İKTİSATÇILAR TARTIŞIYOR  -13- “İKTİSAT VE MATEMATİK”   Moderatör : Prof. Dr. Ufuk Bakkal (İÜİF) Panelistler : Prof. Dr. Murat Donduran (YTÜ) Yrd. Doç. Dr. Ruhi Tuncer (GSÜ) Prof. Dr. Ege Yazgan (BÜ)

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

“DURUM”UN TESPİTİ DAHA ÖNCE YAZILMIŞ YAZININ TEKRARINI GEREKLİ HALE GETİRİYOR: “Zenginleşme – Özgürleşme Özdeşliği Yanılgısına Dair “

  Ekonomi politik filozofu J. S. Mill şöyle yazacaktır 1859’da:

Kozmopolitin Güncesi, Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

LİBERALİZMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK SEMİNERLERİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ  GALATASARAY İKTİSAT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (GIAM)  2013-14 BAHAR DÖNEMİ LİBERALİZMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK SEMİNERLERİ   Düzenlediğimiz “Liberalizmi Yeniden Düşünmek” seminerleri kapsamında bugün Bülent Hoca, “Dünya Ekonomisinin Finansallaşması: Yeni Bir Yaklaşım” başlıklı bildirisini sunacaktır. 

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

SMITHYEN LİBERALİZMDEN HAYEKYEN NEOLİBERALİZME VEYA İNSANLIK DURUMU

  60’lı, 70’li yıllarda asıl olan her şeyin siyasal olduğu temel bir hipotezdi. Toplumsal analizlerin büyük bir kısmı bu varsayım altında yapılıyordu.

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi