Aylar: Ağustos 2012

1870′LERDEKİ KIRILMADAN BUGÜNÜ OKUMAK

ÖZET Smith-Marx sürecinde değerin özü anlık olanın ötesinde ve görünenin ardında aranacaktır. Sözü edilen bir yandan her bireyin özü ile ayrı ayrı örtüşürken, öte yandan her insanın dışında objektif bir realiteye de denk düşecektir. Değerin iktisadi düzeydeki bu anlamı yansımalarını edebiyattan resme, estetik düzeyde

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

İKTİSAT FELSEFESİ DERGİSİ YAYINDA

  İktisat Felsefesi Dergisi – Sayı 1 / Bahar 2012 İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat FelsefesiDoçenti Metin Sarfati‘ nin “1870′ lerdeki Kırılmadan Bugünü Okumak” yazısı ile beraber yayınlandı.  

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi