Aylar: Mayıs 2012

ARAP BAHARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

  Bu kadar yeni ve kompleks yapıdaki bir dönüşümler sürecine dair söyleyebileceklerim, ortaya birkaç tane hipotez koymaktan ileri gitmeyecek. Bir deneme olacak daha çok. Tartışılabilir, yanlışlanabilir izlenimler olacak belki.

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

ARAP BAHARI VE TÜRKİYE PANELİ

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ KONGRESİ

3 Mayıs’ta, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Konferansında “Darwin–Ekonomi Politik Smith” başlıklı bildiri sunulmuştur, 2012 Ankara

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

İKTİSADİ DÜŞÜNCE GİRİŞİMİ – V.ÇALIŞTAY

3-4 Mayıs 2012, Tuğrul Çubukçu Salonunda “La Bruyére’den Moliére’e İnsan Tabiatının, Smithyen Ekonomi Politikteki Yeri ve Anlamı Üzerine Bir Deneme” başlıklı bildiri sunulmuştur, 2012 Beytepe-Ankar

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi