Aylar: Ekim 2011

İKTİSAT FELSEFESİ DERGİSİ YAYINA BAŞLIYOR…

Niçin Çıkıyoruz?  20.yüzyılın ilk yarısından itibaren iktisadın bir bilim olarak felsefeden kopma süreci hızlandı.   Eşzamanlı olarak ve kaçınılmaz bir biçimde “bilgeliğin”, “iyinin” ve “güzelin” arayışı bu disiplinin amacı olmaktan çıktı. İktisat, “ihtisaslaşma” ya herkesten çok sahip çıkarak, onu bizzat

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

EKONOMİ POLİTİĞE DAİR

Ekonomi Politik tarihsel olarak yeni bir dünyanın mimarı olma misyonu içinde hayat bulmuştur; hareket noktası önce “ben”in kendini keşfidir. Montaigne ile başlayıp, Adam Smith – John Stuart Mill – Karl Marx ile olgunlaşan bir süreç olacaktır bu. Kendini tanımak “öteki”

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi