Aylar: Ekim 2010

SMİTH DARWİN’İ ETKİLEMİŞ MİDİR?

Giriş Makalede iki tane temel hipotezden hareket edilecektir. Bunların aralarındaki muhtemel ilişki çerçevesinde problematiğin özü ortaya konulmaya çalışılacaktır. 1-Klasik ekonomi politik entelektüel bir kavrayış olma süreci içinde genel çizgileri itibarı ile alternatif bir toplumsal yapılanma sürecine denk düşecektir. Bu anlamda

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

MARGINALIST TRANFORMATION AND TODAY’S WORLD

Back in 1930’s in his statements that chaos, disorder and, more importantly, instability had become the fundamental characteristics of the modern world Valéry was also giving clues about the present. As a matter of fact, the analysis of a series

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

REEL İLE SÜRREELİN KAVŞAĞINDA, KRİZ

Gerçeklerin baş aşağı edilmiş olduğu dünyada, doğru yanlış olanın belli bir anıdır. Bunalıma biraz daha değişik bir yerden bakmak isteyeceğim. Bir çakışmadan bahsetmek istiyorum önce. 1. dünya savaşının bitimine doğru. Dünya alt üst olmuş asıl önemlisi “değer” anlamını yitirmiş, değerler

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

MARJİNALİST DÖNÜŞÜM VE BUGÜNÜN DÜNYASI

1. GİRİŞ     1870 tarihi yaşadığımız dönemi belirleyen büyük bir kırılmaya tanık olacaktır; Hume, Smith, Ricardo’nun ekonomi politiğinin tarihin ve bilim dünyasının çöplüğüne atılmasının zamanı gelmiştir. Ekonomi politiğin felsefesi ile ona ait olan insan portresi ve toplum yapılanma modelinin

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

MARJİNALİST DÖNÜŞÜM VE BUGÜNÜN DÜNYASI

…Valéry daha 1930’larda, kargaşanın, düzensizliğin ve daha önemlisi istikrarsızlığın modern dünyanın temel niteliği haline geldiğini söylerken bugünün de ipuçlarını veriyordu. Gerçekten de bugünün insanının ruhsal yapısını kavramaktan, siyasal oluşumların analizini yapmaya varıncaya kadar birbirinden ilk bakışta kopukmuş görüntüsünü veren bir

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi