Aylar: Aralık 2009

İKTİSADIN ETİĞİ

1. Giriş Yalın gerçek hiçbir zaman sanıldığı ölçüde yalın değildir. Oscar Wilde Prensin hizmetinde ya da ötesinde olmak Shakespeare’i anımsatsa da ekonomi politiğin bir entellektüel kavrayış olma sürecinin temel gel-git’ini oluşturmuştur. Bağımsız bir bilim olma niteliğini edinmesi de yine bu

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi

EKONOMİ POLİTİĞİN İNSANI ÇIKARDAN MI İBARETTİR ?

“Ekonomi politik iktisadi kategorinin Modernite sürecinde tescilidir. Çıkarın meşrulaştırıcısıdır. Bununla birlikte ilk bakışta paradoksal gibi dursa da çıkar eylemin temel motifi anlamın­da yorumlanamaz.

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi