Aylar: Ağustos 2007

ÜNİVERSİTE VE İKTİSAT EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Malinvaud’nun deyişiyle operatoire olması beklenmiştir iktisat biliminden. İşlevsel olması prescriptif olması istenmiştir.İşsizliğin çözümü, büyümenin performansı, fiscal sistemlerin hangisinin tercih edileceği, hangi iktisat politikalarının uygulanmasının daha etkin sonuçlar vereceğini bilmesi, kesinlikle öngörebilmesi istenmiştir. Bu da onu kaçınılmaz olarak daraltılmış bir formalizasyona

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi