Aylar: Temmuz 2007

ZOR BİR BERABERLİK: RASYONALİTE VE DEMOKRASİ

Demokrasinin piyasa ekonomisi ile uyumu sürekli tartışıla gelmiştir. Sorun güncel tartışmalarda olduğu kadar kuramsal düzeyde de ele alınmış ve özellikle iktisat bilimi bu eski ama bir türlü çözümü getirilemeyen sorunu her düzeyde ele almıştır. Ekonomi politik, Aristo’dan bu yana tartışılan

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi