Aylar: Haziran 2003

FİNANSIN LİBERALİZASYONU

Finansın iktisadi gelişim sürecinde çok önemli bir yeri olduğu yadsına­maz. Çağdaş iktisat tarihi, hızla geli­şebilmiş ekonomilerin sağlam (inansal sistem­lere sahip olup, birikimlerini verimli yatırımlara yöneltebilmiş ülkeler olduğunu öğretir. Örne­ğin “otuz muhteşem yılda” (1945-1975) göz kamaştırıcı bir büyüme hızı yakalayan Alman­ya,

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi