Aylar: Şubat 2003

EKONOMİ VE SAVAŞ

11 Eylül saldırısı ile ağırlaşan ekonomik durgunluk 2002 yılı başlarında yerini bir canlanma sürecine bırakma işaretleri vermekle birlikte yılın sonuna doğru tekrar genelleşme eğilimine girmişti. Gerçekten de para ve bütçe politikaları yolu ile yapılan müdahaleler 2002 yılının ilkbaharında Avrupa’da ve

Tüm Yazılar kategorisine gönderildi